محصولات هگزان

شامپو فرش

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

محصولات هگزان

شامپو فرش

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

ظرفیت در کارتن

تصویروزن محصولتعداد در کارتنوزن یک کارتن
شامپو فرش500 گرم12 عدد7 کیلوگرم
شامپو فرش1000 گرم12 عدد13 کیلوگرم
فهرست